Praktijkondersteuning – Huisartsenpraktijk Dukatenburg – Nieuwegein
Header afbeelding
Dukatenburg 16 3437 AC Nieuwegein Tel:030-6042211 of 030-6032143 Spoed toets 1

Praktijkondersteuning

In onze onze praktijk worden de huisartsen ondersteund door drie praktijk ondersteuners.

Praktijkondersteuner Somatiek

Annet de Vries is in onze praktijk de praktijkondersteunster somatiek huisartsenzorg (POH).

Als praktijkondersteuner vervult zij een belangrijke rol bij het verbeteren van de kwaliteit van de zorg aan onze patiënten. Zij neemt namelijk een gedeelte van de begeleiding van mensen met een lichamelijke chronische aandoening van de huisartsen over. Annet is speciaal opgeleid om onder de verantwoordelijkheid en in overleg met de huisarts patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening zoals diabetes, astma/COPD en hart- en vaatziekten (CVRM) te begeleiden.

In het begeleiden besteedt zij veel aandacht aan de wensen en doelen van de individuele patiënt. Zo geeft zij patiënten naast het uitvoeren van (controle) onderzoeken voorlichting over het ziektebeeld en begeleidt zij de patiënten bij het gebruik van medicatie en veranderingen in de leefstijl. Ook kan zij patiënten begeleiden met het stoppen met roken.

Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheids Zorg

Niki Meijer is de praktijkondersteunster GGZ.

Ook zij is speciaal opgeleid en vervult een belangrijke rol in onze praktijk. Niki voert gesprekken met patiënten die psychische klachten ervaren. Niki neemt ruim de tijd zodat een gesprek ongeveer een half uur duurt. Vaak zijn meerdere gesprekken nodig. Deze behandeling wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraars.

Alle praktijkondersteuners werken alleen op afspraak.

Als u vragen heeft over praktijkondersteuning of over de bovengenoemde onderwerpen dan kunt u contact opnemen met de praktijk.